Zoranić je dio hrvatske kulturne povijesti, aktivan i uspješan čimbenik glazbenog života svog Grada, Županije i Domovine.

Događanja

Zadar

27. prosinca 2018.

Nastup na božićnom koncertu
Nastup s drugim ansamblima u Katedrali sv. Stošije, u 19 sati

Zadar

18. prosinca 2018.

Zoranićev Božićni koncert
Kneževa palača - Koncertna dvorana braće Bersa, u 20 sati

Zadar

4. i 11. prosinca 2018.

Koncert na adventu
Koncert na Adventu u Zadru

Beograd

01. prosinca 2018.

Koncert u Beogradu
Koncert u crkvi sv. Ante Padovanskog u Beogradu, u organizaciji Hrvatskog kulturnog centra Beograd.