Događanja

ZADAR

24. - 27. svibnja 2018.

Međunarodno natjecanje zborova Koncertna dvorana Braće Bersa u Zadru.

ZADAR

10. svibnja 2018.

Koncert „Večer zadarske zborske glazbe“ Zbor Zoranić; gost: klapa Munita, crkva sv. Nikole u Zadru (u 20 sati).

ZADAR

7. svibnja 2018.

Nastup na koncertu Nastup na humanitarnom koncertu „Zajedno za život“ (Zadar, Hrvatsko narodno kazalište), u 20 sati.