Događanja

ZADAR

25. rujna 2018.

Nastup u Kneževoj palači Obilježavanje 75. godišnjice odluke o pripojenju Istre, Zadra i otoka matici Hrvatskoj (Koncertna dvorana u Kneževoj palači, u 12 sati).

ZADAR

19. rujna 2018.

110 godina HPGD Zoranić Izložba povodom obilježavanja 110 godina HPGD Zoranić – Zadarski glazbeni dragulj, Gradska loža Zadar, u 19 sati.