Događanja

ZADAR

26. listopada 2018.

Barakovićevi dani Gradska loža, u 12 sati.

ROVINJ

6. - 7. listopada 2018.

Susret zborova 51. Susret hrvatskih pjevačkih zborova u Rovinju.